Share |
 

 
 
 

 
 

SUTJESKA - FLORA I FAUNA

Na ovom području zastupljen je veći broj različitih, dobro očuvanih staništa, koja su osnov za bogat i raznovrstan živi svet. Idući od podnožja ka vrhu, tu su svetle hrastove šume, pa zatim senovitije bukove šume. Zatim slede mešane šume bukve i smrče, a na najvećim visinama su smrčeve šume, koje ka vrhovima prelaze u niže rastinje. Na najvećim visinama su visokoplaninski pašnjaci i kamenjari. U šumama, osim navedenih vrsta, rastu još i jela, javor, lipa, grab, jasen, divlja trešnja, a ima i veoma retkih vrsta drveća poput tise i javora gluhača... Borovi su najčešće na kamenitim liticama kanjona, dajući pejsažu upadljivu crtu. Brojne bistre i hladne planinske reke i potoci naseljeni su pastrmkom i klenom, kao i brojnim sitnijim organizmima poput potočnih rakova, vilinih konjica i vodencvetova.
Od preko 2600 vrsta biljaka, izdvajamo najznačajnije. Pre svih, to je uskolisni zvončac (Edriaanthus sutjescae), endem u kanjonu Sutjeske. U kanjonima, na livadama i u šumama, rastu i druge vrste ograničenog rasprostranjenja: bosanska čekinjuša, bosanski kaćun, ilirska krčagovina i dinarska večernica.
Obilje vode i vlažnih staništa uslovljava bogatstvo faune vodozemaca. Na šumskom tlu žive daždevnjaci i žumske žabe. Visokoplaninska jezera važna su za opstanak retke vrste vodozemca – alpskog mrmoljka.
Biogeografski položaj, raznovrsnost staništa i osunčanost, odrednice su osobenog sveta gmizavaca. Između ostalog, ovde žive šumske kornjače, zelembaći i retki mosorski gušteri, a od zmija belouške, smokulje, poskoci i šarka – jedna od najređih zmija Evrope.
Najupadljiviji predstavnici faune ptica su suri orlovi, gnezdarice litica i kanjona, lovci na širokim područjima. Pored njih, vazdušnim prostranstvom kruže i druge vrste grabljivica, orao zmijar, sivi soko, ponekad u preletu i beloglavi sup. Od sova tu je veliki broj vrsta, od najmanjeg ćuka, do impozantnih velikih ušara.
  Vodopad Skakavac - Prašuma Perućica


Danas veoma redak na celom Balkanu, veliki tetreb iliti gluhan ovde ima bogatu i zdravu populaciju. U aprilu se na tradicionalnim „pevalištima“ mogu videti njihove spektakularne i zanosne ljubavne igre. Litice su nastanjene i šarenim puzgavcima, pticama šarenim poput leptira, kao i žutokljunim galicama, koje u jatima kruže i hrane se skakavcima na livadama. „Devičanska“ netaknuta prašuma Perućica u proleće odzvanja pesmama i zovovima ptica, među njima i vrsta koje su zbog seče gotovo nestale iz većine šuma Balkana. Tu su lještarke, golubovi dupljaši, muharice, crvenrepke i veoma retki planinski detlići.

Ljiljan   Triton   Gnojistarka

Najveličanstveniji su svakako krupni sisari, koji danas u Evropi opstaju još samo na očuvanim i nenarušenim prostranstvima divlje prirode. Zajedno sa Durmitorom i drugim crnogorskim planinama, ovo je srž jedne od najvitalnijih i najbogatijih populacija medveda, vuka i divokoze u Evropi. Pećine i stara stabla starih šuma dom su velikom broju vrsta slepih miševa. Visoko iznad šumske granice žive retke snežne voluharice. Ovde ima još i divljih svinja i srna, divljih mačaka i kuna, vidri, puhova, rovčica, veverica i ježeva.

Sa svakog vidikovca pruža se nepregledno prostranstvo veličanstvenih planina, kanjona, reka, bujnih šuma i cvetnih livada, iskonska nenarušena divljina. Bogat i raznovrstan živi svet upotpunjuje ovu lepotu, pružajući čoveku osećaj izgubljene veze sa prirodom na jednom od retkih mesta gde se taj spoj još može uhvatiti.


© 2009 Nikola Stojnić